sábado, 4 de febrero de 2017

Fauna


                                        Piquero
                                      Piquero pardo (Sula leucogaster)


                                                    Fueguero
                                              Fueguero escarlata (Ramphocelus bresilius)

                                                    Reinita
                                           Reinita mielera (Coereba flaveola)

                                                    Jotes
                                                    Jote cabeza negra (Coragyps atratus)

                                                    Tersina
                                                   Tersina (Tersina viridis)

                                                Celestino
                                                 Celestino común (Thraupis sayaca)
                                            Benteveo
                                                   Benteveo (Pitangus sulphuratus)

                                                        Suirirí
                                                   Suirirí real (Tyrannus melancholicus)

                                            Ave fragata
                                            Ave fragata (Fregata magnificens)